090.9654.908

Chống thấm sân thượng chung cư

Chung cư H3 - Hoàng Diệu, Quận 4

Chống thấm không lát gạch


Quét Sika 590

Đục lớp gạch tàu phía trên, giới hạn phạm vi đọng nước

Đục rảnh thoát nước, đổ Sikagrout 214-11 tại các vết nứt sàn