090.9654.908

Chống thấm sân thượng nhà phố

Lô V, đường số 1, Quận Bình Tân

Sika 107, 110, Membrane


Quét Sika 107, gia cố lưới thủy tinh tại vị trí tiếp giáp sàn - tường

Hoàn thành quét Sika 107

Quét Sika Membrane lớp 1

Quét Sika Membrane lớp 2

Quét Sika 110 lên bề mặt Sika 107