090.9654.908

Tin nổi bật


Hướng dẫn cách chống thấm ngược bằng sika chuẩn nhất
15:37 27/10/2020 Chống thấm ngược hay chống thấm nghịch hiểu đơn giản là việc chống thấm theo hướng ngược lại so với nguồn gây thấm. Chẳng hạn nếu nước ngấm từ ngoài tường vào thì tiến hành xử lý chống thấm bên trong tường. Hoặc nếu thấy nước từ trong thấm ra sẽ chống thấm ở bên ngoài.