090.9654.908

River Thủ Thiêm

Tham vấn biện pháp - Chống thấm tầng hầm, hố pít, xử lý nước thải, bể nước ngầm, WC, sê nô, sân thượng